Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-939 + CW-KB22AVN

  Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-939+CW-KB22AVN

  Mã sản phẩm AC-939+CW-KB22AVN/BW1
  Giá bán 12.999.000 
  Giá niêm yết 18.230.000 
  Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-939 + CW-KB22AVN
  Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-939 + CW-KB22AVN

  Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-939+CW-KB22AVN

  Mã sản phẩm AC-939+CW-KB22AVN/BW1
  Giá bán 12.999.000 
  Giá niêm yết 18.230.000 
  08 8838 8838