Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-907 + CW-KA22A/BW1

  Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-907+CW-KA22A/BW1 tiết kiệm nước cho người sử dụng với chức năng xả tiết kiệm của bồn cầu và tính năng tiết kiệm nước của nắp rửa

  Mã sản phẩm AC-907+CW-KA22A/BW1
  Giá bán 12.180.000 
  Giá niêm yết 21.015.000 
  Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-907 + CW-KA22A/BW1
  Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-907 + CW-KA22A/BW1

  Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-907+CW-KA22A/BW1 tiết kiệm nước cho người sử dụng với chức năng xả tiết kiệm của bồn cầu và tính năng tiết kiệm nước của nắp rửa

  Mã sản phẩm AC-907+CW-KA22A/BW1
  Giá bán 12.180.000 
  Giá niêm yết 21.015.000 
  08 8838 8838