Combo thiết bị vệ sinh Inax C-306VA+L-285V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C

Combo C-306VA+L-285V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C

Mã sản phẩm C-306VA+L-285V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C
Giá bán 5.703.000 
Giá niêm yết 7.470.000 
Combo thiết bị vệ sinh Inax C-306VA+L-285V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C

Combo C-306VA+L-285V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C

Mã sản phẩm C-306VA+L-285V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C
Giá bán 5.703.000 
Giá niêm yết 7.470.000 
08 8838 8838