Combo thiết bị vệ sinh Inax C-117VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C

Combo C-117VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C

Mã sản phẩm C-117VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C
Giá bán 5.770.000 
Giá niêm yết 6.630.000 
Combo thiết bị vệ sinh Inax C-117VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C

Combo C-117VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C

Mã sản phẩm C-117VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C
Giá bán 5.770.000 
Giá niêm yết 6.630.000 
0964 140 808