Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700 + CW-KB22AVN/BW1

Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KB22AVN/BW1 là mẫu bồn cầu cao cấp với các tính năng đầy đủ của cả bồn cầu và nắp điện tử

Mã sản phẩm AC-2700+CW-KB22AVN/BW1
Giá bán 16.655.000 
Giá niêm yết 26.000.000 
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700 + CW-KB22AVN/BW1

Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KB22AVN/BW1 là mẫu bồn cầu cao cấp với các tính năng đầy đủ của cả bồn cầu và nắp điện tử

Mã sản phẩm AC-2700+CW-KB22AVN/BW1
Giá bán 16.655.000 
Giá niêm yết 26.000.000 
08 8838 8838