sen tắm nhiệt độ inax BFV-3413T-8C

sen tắm nhiệt độ inax BFV-3413T-8C hiện đại

Mã sản phẩm BFV-3413T-8C
Giá bán 3.978.000 
Giá niêm yết 4.520.000 
sen tắm nhiệt độ inax BFV-3413T-8C

sen tắm nhiệt độ inax BFV-3413T-8C hiện đại

Mã sản phẩm BFV-3413T-8C
Giá bán 3.978.000 
Giá niêm yết 4.520.000 
0964 140 808