Phụ kiện bồn tiểu Inax UF-105

Phụ kiện bồn tiểu Inax UF-105 sử dụng cho bồn tiểu, là cút nối giữa ống cấp nước và bồn tiểu nam của Inax

Mã sản phẩm UF-105
Giá bán 381.000 
Giá niêm yết 440.000 
Phụ kiện bồn tiểu Inax UF-105
Phụ kiện bồn tiểu Inax UF-105

Phụ kiện bồn tiểu Inax UF-105 sử dụng cho bồn tiểu, là cút nối giữa ống cấp nước và bồn tiểu nam của Inax

Mã sản phẩm UF-105
Giá bán 381.000 
Giá niêm yết 440.000 
08 8838 8838