Phòng combo INAX 1 – Phòng thấp cấp

Phòng combo 1 – Phòng thấp cấpBàn cầu  hai khối C108VAChậu treo tường L282VVòi chậu LFV-1112SỐng thải A-675PVXịt vệ sinh CFV-102ALô giấy CF-22HThanh vắt khăn đơn H-445VGương tắm KF-4560VA

Mã sản phẩm combo-1
Giá bán 6.005.000 
Giá niêm yết 9.620.000 
Phòng combo INAX 1 – Phòng thấp cấp

Phòng combo 1 – Phòng thấp cấpBàn cầu  hai khối C108VAChậu treo tường L282VVòi chậu LFV-1112SỐng thải A-675PVXịt vệ sinh CFV-102ALô giấy CF-22HThanh vắt khăn đơn H-445VGương tắm KF-4560VA

Mã sản phẩm combo-1
Giá bán 6.005.000 
Giá niêm yết 9.620.000 
0964 140 808