Combo thiết bị vệ sinh Inax C-306VA+L-285V+LFV-1112S+BFV-1113S-8C

Combo C-306VA+L-285V+LFV-1112S+BFV-1113S-8C

Mã sản phẩm C-306VA+L-285V+LFV-1112S+BFV-1113S-8C
Giá bán 5.510.000 
Giá niêm yết 7.230.000 
Combo thiết bị vệ sinh Inax C-306VA+L-285V+LFV-1112S+BFV-1113S-8C

Combo C-306VA+L-285V+LFV-1112S+BFV-1113S-8C

Mã sản phẩm C-306VA+L-285V+LFV-1112S+BFV-1113S-8C
Giá bán 5.510.000 
Giá niêm yết 7.230.000 
08 8838 8838