Combo thiết bị vệ sinh Inax C-306VA+L-285V+LFV-1112S+BFV-1113S-4C

Combo C-306VA+L-285V+LFV-1112S+BFV-1113S-4C

Mã sản phẩm C-306VA+L-285V+LFV-1112S+BFV-1113S-4C
Giá bán 5.300.000 
Giá niêm yết 6.870.000 
Combo thiết bị vệ sinh Inax C-306VA+L-285V+LFV-1112S+BFV-1113S-4C

Combo C-306VA+L-285V+LFV-1112S+BFV-1113S-4C

Mã sản phẩm C-306VA+L-285V+LFV-1112S+BFV-1113S-4C
Giá bán 5.300.000 
Giá niêm yết 6.870.000 
08 8838 8838