Combo thiết bị vệ sinh Inax C-306VA+L-285V+LFV-1111S+BFV-1113S-4C

Combo C-306VA+L-285V+LFV-1111S+BFV-1113S-4C

Mã sản phẩm C-306VA+L-285V+LFV-1111S+BFV-1113S-4C
Giá bán 6.035.000 
Giá niêm yết 6.900.000 
Combo thiết bị vệ sinh Inax C-306VA+L-285V+LFV-1111S+BFV-1113S-4C

Combo C-306VA+L-285V+LFV-1111S+BFV-1113S-4C

Mã sản phẩm C-306VA+L-285V+LFV-1111S+BFV-1113S-4C
Giá bán 6.035.000 
Giá niêm yết 6.900.000 
0964 140 808