Combo thiết bị vệ sinh Inax C-306VA+L-284V+LFV-1112S+BFV-1113S-4C

Combo C-306VA+L-284V+LFV-1112S+BFV-1113S-4C

Mã sản phẩm C-306VA+L-284V+LFV-1112S+BFV-1113S-4C
Giá bán 5.785.000 
Giá niêm yết 6.610.000 
Combo thiết bị vệ sinh Inax C-306VA+L-284V+LFV-1112S+BFV-1113S-4C

Combo C-306VA+L-284V+LFV-1112S+BFV-1113S-4C

Mã sản phẩm C-306VA+L-284V+LFV-1112S+BFV-1113S-4C
Giá bán 5.785.000 
Giá niêm yết 6.610.000 
0964 140 808