Combo thiết bị vệ sinh Inax C-306VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-7C

Combo C-306VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-7C

Mã sản phẩm C-306VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-7C
Giá bán 6.185.000 
Giá niêm yết 7.090.000 
Combo thiết bị vệ sinh Inax C-306VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-7C

Combo C-306VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-7C

Mã sản phẩm C-306VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-7C
Giá bán 6.185.000 
Giá niêm yết 7.090.000 
0964 140 808