Combo thiết bị vệ sinh Inax C-117VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-7C

Combo C-117VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-7C

Mã sản phẩm C-117VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-7C
Giá bán 5.065.000 
Giá niêm yết 6.730.000 
Combo thiết bị vệ sinh Inax C-117VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-7C

Combo C-117VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-7C

Mã sản phẩm C-117VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-7C
Giá bán 5.065.000 
Giá niêm yết 6.730.000 
08 8838 8838