Combo thiết bị vệ sinh Inax C-117VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-8C

Combo C-117VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-8C

Mã sản phẩm C-117VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-8C
Giá bán 5.580.000 
Giá niêm yết 6.400.000 
Combo thiết bị vệ sinh Inax C-117VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-8C

Combo C-117VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-8C

Mã sản phẩm C-117VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-8C
Giá bán 5.580.000 
Giá niêm yết 6.400.000 
0964 140 808