Combo thiết bị vệ sinh Inax C-117VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-4C

Combo C-117VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-4C

Mã sản phẩm C-117VA + L-284V+LFV-1112S+BFV-1113S-7C
Giá bán 5.280.000 
Giá niêm yết 6.050.000 
Combo thiết bị vệ sinh Inax C-117VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-4C

Combo C-117VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-4C

Mã sản phẩm C-117VA + L-284V+LFV-1112S+BFV-1113S-7C
Giá bán 5.280.000 
Giá niêm yết 6.050.000 
0964 140 808