Combo thiết bị vệ sinh Inax C-117VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-4C

Combo C-117VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-4C

Mã sản phẩm C-117VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-4C
Giá bán 4.730.000 
Giá niêm yết 6.230.000 
Combo thiết bị vệ sinh Inax C-117VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-4C

Combo C-117VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-4C

Mã sản phẩm C-117VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-4C
Giá bán 4.730.000 
Giá niêm yết 6.230.000 
08 8838 8838