Combo thiết bị vệ sinh Inax C-108VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C

Combo C-108VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C

Mã sản phẩm C-108VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C
Giá bán 5.278.000 
Giá niêm yết 7.030.000 
Combo thiết bị vệ sinh Inax C-108VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C

Combo C-108VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C

Mã sản phẩm C-108VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C
Giá bán 5.278.000 
Giá niêm yết 7.030.000 
08 8838 8838