Combo thiết bị vệ sinh Inax C-108VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-7C

Combo C-108VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-7C

Mã sản phẩm C-108VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-7C
Giá bán 5.010.000 
Giá niêm yết 6.690.000 
Combo thiết bị vệ sinh Inax C-108VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-7C

Combo C-108VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-7C

Mã sản phẩm C-108VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-7C
Giá bán 5.010.000 
Giá niêm yết 6.690.000 
08 8838 8838