Combo thiết bị vệ sinh Inax C-108VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-4C

Combo C-108VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-4C

Mã sản phẩm C-108VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-4C
Giá bán 5.450.000 
Giá niêm yết 6.240.000 
Combo thiết bị vệ sinh Inax C-108VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-4C

Combo C-108VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-4C

Mã sản phẩm C-108VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-4C
Giá bán 5.450.000 
Giá niêm yết 6.240.000 
0964 140 808