Combo bộ vòi LFV-1402SH + Sen tắm BFV-3415T-8C

Combo bộ vòi LFV-1402SH + Sen tắm BFV-3415T-8C

Mã sản phẩm LFV-1402SH + BFV-3415T-8C
Giá bán 7.950.000 
Giá niêm yết 13.930.000 
Combo bộ vòi LFV-1402SH + Sen tắm BFV-3415T-8C

Combo bộ vòi LFV-1402SH + Sen tắm BFV-3415T-8C

Mã sản phẩm LFV-1402SH + BFV-3415T-8C
Giá bán 7.950.000 
Giá niêm yết 13.930.000 
08 8838 8838