Combo bộ vòi LFV-1402SH + Sen tắm BFV-3415T-7C

Combo bộ vòi LFV-1402SH + Sen tắm BFV-3415T-7C

Mã sản phẩm LFV-1402SH + BFV-3415T-7C
Giá bán 7.908.000 
Giá niêm yết 13.830.000 
Combo bộ vòi LFV-1402SH + Sen tắm BFV-3415T-7C

Combo bộ vòi LFV-1402SH + Sen tắm BFV-3415T-7C

Mã sản phẩm LFV-1402SH + BFV-3415T-7C
Giá bán 7.908.000 
Giá niêm yết 13.830.000 
08 8838 8838