Bồn Cầu Inax Treo Tường AC-23P + CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Bồn Cầu Inax Treo Tường AC-23P+CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Mã sản phẩm AC-23P+CW-S32VN/BW1
Giá bán 10.917.000 
Giá niêm yết 11.950.000 
Bồn Cầu Inax Treo Tường AC-23P + CW-S32VN Nắp Rửa Cơ
Bồn Cầu Inax Treo Tường AC-23P + CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Bồn Cầu Inax Treo Tường AC-23P+CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Mã sản phẩm AC-23P+CW-S32VN/BW1
Giá bán 10.917.000 
Giá niêm yết 11.950.000 
08 8838 8838