Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R + CW-KA22AVN/BW1

Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KA22AVN/BW1 với thiết kế vừa lạ vừa quen với thân bồn là model bồn cầu AC-918VRN còn nắp rửa được thay bằng nắp điện tử với nhiều tính năng vượt trội hơn nắp cũ

Mã sản phẩm AC-918R+CW-KA22AVN/BW1
Giá bán 18.324.000 
Giá niêm yết 25.930.000 
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R + CW-KA22AVN/BW1

Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KA22AVN/BW1 với thiết kế vừa lạ vừa quen với thân bồn là model bồn cầu AC-918VRN còn nắp rửa được thay bằng nắp điện tử với nhiều tính năng vượt trội hơn nắp cũ

Mã sản phẩm AC-918R+CW-KA22AVN/BW1
Giá bán 18.324.000 
Giá niêm yết 25.930.000 
08 8838 8838