Bồn cầu Inax nắp rửa lạnh AC-918R + CW-S32VN

Bồn cầu Inax AC-918 kèm nắp rửa thông minh CW-S32VN

Mã sản phẩm AC-918+CW-S32VN
Giá bán 10.291.700 
Giá niêm yết 10.610.000 
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918 + CW-S32VN
Bồn cầu Inax nắp rửa lạnh AC-918R + CW-S32VN

Bồn cầu Inax AC-918 kèm nắp rửa thông minh CW-S32VN

Mã sản phẩm AC-918+CW-S32VN
Giá bán 10.291.700 
Giá niêm yết 10.610.000 
0964 140 808