Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-711R + CW-KA22A/BW1

Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-711R+CW-KA22A/BW1 vừa hiện đại vừa tiện nghi với sự kết hợp hoàn hảo này

Mã sản phẩm AC-711R+CW-KA22A/BW1
Giá bán 16.377.000 
Giá niêm yết 18.650.000 
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-711R + CW-KA22A/BW1
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-711R + CW-KA22A/BW1

Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-711R+CW-KA22A/BW1 vừa hiện đại vừa tiện nghi với sự kết hợp hoàn hảo này

Mã sản phẩm AC-711R+CW-KA22A/BW1
Giá bán 16.377.000 
Giá niêm yết 18.650.000 
08 8838 8838