Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-1052 + CW-KB22AVN

Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-1052+CW-KB22AVN

Mã sản phẩm AC-1052+CW-KB22AVN
Giá bán 17.086.000 
Giá niêm yết 25.500.000 
Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-1052 + CW-KB22AVN

Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-1052+CW-KB22AVN

Mã sản phẩm AC-1052+CW-KB22AVN
Giá bán 17.086.000 
Giá niêm yết 25.500.000 
08 8838 8838