Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-1032 + CW-KB22AVN

Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-1032+CW-KB22AVN

Mã sản phẩm AC-1032+CW-KB22AVN
Giá bán 16.289.000 
Giá niêm yết 24.150.000 
Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-1032 + CW-KB22AVN

Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-1032+CW-KB22AVN

Mã sản phẩm AC-1032+CW-KB22AVN
Giá bán 16.289.000 
Giá niêm yết 24.150.000 
08 8838 8838