Bồn cầu inax một khối AC-991VRN

Bồn cầu inax một khối AC-991VRN là model bồn cầu 1 khối với nắp đóng êm, sản phẩm với khả năng tiết kiệm tối ưu cho người sử dụng

Mã sản phẩm AC-991VRN/BW1
Giá bán 7.511.000 
Giá niêm yết 8.920.000 
Bồn cầu inax một khối AC-991VRN

Bồn cầu inax một khối AC-991VRN là model bồn cầu 1 khối với nắp đóng êm, sản phẩm với khả năng tiết kiệm tối ưu cho người sử dụng

Mã sản phẩm AC-991VRN/BW1
Giá bán 7.511.000 
Giá niêm yết 8.920.000 
08 8838 8838