Combo thiết bị vệ sinh Inax C-306VA+L-285V+LFV-1112S+BFV-1113S-8C

  Combo C-306VA+L-285V+LFV-1112S+BFV-1113S-8C

  Mã sản phẩm C-306VA+L-285V+LFV-1112S+BFV-1113S-8C
  Giá bán 5.460.000 
  Giá niêm yết 7.230.000 
  Combo thiết bị vệ sinh Inax C-306VA+L-285V+LFV-1112S+BFV-1113S-8C

  Combo C-306VA+L-285V+LFV-1112S+BFV-1113S-8C

  Mã sản phẩm C-306VA+L-285V+LFV-1112S+BFV-1113S-8C
  Giá bán 5.460.000 
  Giá niêm yết 7.230.000 
  08 8838 8838