Combo thiết bị vệ sinh Inax C-306VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-7C

  Combo C-306VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-7C

  Mã sản phẩm C-306VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-7C
  Giá bán 5.534.000 
  Giá niêm yết 7.310.000 
  Combo thiết bị vệ sinh Inax C-306VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-7C

  Combo C-306VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-7C

  Mã sản phẩm C-306VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-7C
  Giá bán 5.534.000 
  Giá niêm yết 7.310.000 
  08 8838 8838