Combo thiết bị vệ sinh Inax C-108VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C

  Combo C-108VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C

  Mã sản phẩm C-108VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C
  Giá bán 5.278.000 
  Giá niêm yết 7.030.000 
  Combo thiết bị vệ sinh Inax C-108VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C

  Combo C-108VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C

  Mã sản phẩm C-108VA+L-284V+LFV-1111S+BFV-1113S-8C
  Giá bán 5.278.000 
  Giá niêm yết 7.030.000 
  08 8838 8838