Combo thiết bị vệ sinh Inax C-108VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-7C

  Combo C-108VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-7C

  Mã sản phẩm C-108VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-7C
  Giá bán 5.010.000 
  Giá niêm yết 6.690.000 
  Combo thiết bị vệ sinh Inax C-108VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-7C

  Combo C-108VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-7C

  Mã sản phẩm C-108VA+L-284V + LFV-1112S+BFV-1113S-7C
  Giá bán 5.010.000 
  Giá niêm yết 6.690.000 
  08 8838 8838