VÒI SEN BỒN TẮM INAX

-5%

VÒI SEN BỒN TẮM INAX

Sen tắm buồng vách kính BFV-28S

4.322.500 
4.550.000 
-15%

VÒI SEN BỒN TẮM INAX

Sen tắm buồng vách kính BFV-70S

10.350.000 
12.240.000 
-5%

VÒI SEN BỒN TẮM INAX

Sen tắm cho bồn tắm inax BFV-7000B

6.450.500 
6.790.000 
0964 140 808