Phòng combo INAX 5 – Phòng cao cấp

Phòng combo 5 – Phòng cao cấp

1 Bàn cầu môt khối AC-1008VRN
2 Chậu đặt bàn AL-299V
3 Vòi chậu LFV-8000S
4 Sen tắm  cây nhiệt độ BFV-3415T-8C
5 Ống thải A-675PV
6 Xịt vệ sinh CFV-105MM
7 Lô giấy KF-546V
8 Giàn vắt khăn KF-545VA
9 Gương tắm KF-6090VA

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
08 8838 8838