Phòng combo INAX 4 – Phòng trung cao cấp

Phòng combo 4 – Phòng trung cao cấp

1 Bàn cầu một khối AC-959VAN
2 Chậu dương vành AL-632VFC
3 Vòi chậu LFV-632S
4 Ống thải xiphong chậu 0014068-WC
5 Sen tắm BFV-3413T-4C
6 Ống thải A-675PV
7 Xịt vệ sinh CFV-105MM
8 Lô giấy KF-416V
9 Thanh vắt khăn đôi KF-415VW
10 Gương tắm KF-6090VA

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
08 8838 8838