Phòng combo INAX 2 – Phòng trung cấp 1

Phòng combo 2 – Phòng trung cấp 1

1 Bàn cầu  hai khối AC-700VAN
2 Chậu treo tường L285VFC
3 Chân chậu lửng L288VC
4 Vòi chậu LFV1402S
5 Sen tắm BFV1403S-4C
6 Ống thải A-675PV
7 Xịt vệ sinh CFV-102A
8 Lô giấy CF-22H
9 Thanh vắt khăn đơn H-485V
10 Gương tắm KF-5075VA

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
08 8838 8838