Phòng combo INAX 1 – Phòng thấp cấp

Phòng combo 1 – Phòng thấp cấp

1 Bàn cầu  hai khối C108VAN
2 Chậu treo tường L283V
3 Vòi chậu LFV-1112S
4 Sen tắm BFV-1113S-4C
5 Ống thải A-675PV
6 Xịt vệ sinh CFV-102A
7 Lô giấy CF-22H
8 Thanh vắt khăn đơn H-445V
9 Gương tắm KF-4560VA

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
08 8838 8838