Thời gian Mở cửa :
Phụ kiện Inax
Phụ kiện Inax
Phụ kiện Inax bao gồm các sản phẩm như phụ kiện sáu món, phụ kiện gương, giá treo, thanh vắt khăn ...các phụ kiện bổ trợ cho những thiết bị vệ sinh Inax thêm tiện nghi và tiện lợi.
Phụ kiện Inax là những phụ kiện dành cho phòng tắm, là những phụ kiện như gương, giá treo, thanh vắt khăn,...Các phụ kiện Inax này đều đảm bảo chính hãng Inax 100% với những thiết kế sáng tạo và độc đáo. Các sản phẩm hiện đang được cung cấp bởi siêu thị thiết bị vệ sinh Inax số 391 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân,, Hà Nội.
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Gương inax KF-6090VA

Gương inax KF-6090VA

1,273,000đ1,340,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Gương inax KF-6075VAR

Gương inax KF-6075VAR

1,140,000đ1,200,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Gương inax KF-5070VAC

Gương inax KF-5070VAC

760,000đ800,000đ
Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Gương inax KF-5075VA

Gương inax KF-5075VA

760,000đ800,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Gương inax KF-4560VA

Gương inax KF-4560VA

646,000đ680,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Thanh treo khăn KF-645VA

Thanh treo khăn KF-645VA

3,201,500đ3,210,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Thanh treo khăn KF-845VA

Thanh treo khăn KF-845VA

3,049,500đ3,210,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Thanh treo khăn KF-745VA

Thanh treo khăn KF-745VA

2,992,500đ3,150,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Thanh treo khăn KF-645VB

Thanh treo khăn KF-645VB

2,983,000đ3,140,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Thanh treo khăn KF-845VB

Thanh treo khăn KF-845VB

2,707,500đ2,850,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Thanh treo khăn KF-745VB

Thanh treo khăn KF-745VB

2,707,500đ2,850,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Thanh treo khăn KF-545VA

Thanh treo khăn KF-545VA

2,042,500đ2,150,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Thanh treo khăn KF-545VB

Thanh treo khăn KF-545VB

1,824,000đ1,920,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Thanh treo khăn KF-745VW

Thanh treo khăn KF-745VW

1,786,000đ1,880,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Thanh treo khăn KF-645VW

Thanh treo khăn KF-645VW

1,672,000đ1,760,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Thanh treo khăn KF-845VW

Thanh treo khăn KF-845VW

1,586,500đ1,670,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Thanh treo khăn KF-415VA

Thanh treo khăn KF-415VA

1,501,000đ1,580,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Thanh treo khăn KF-415VB

Thanh treo khăn KF-415VB

1,368,000đ1,440,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Kệ gương KF-842V

Kệ gương KF-842V

1,330,000đ1,400,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Thanh treo khăn KF-545VW

Thanh treo khăn KF-545VW

1,282,500đ1,350,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Kệ gương KF-642V

Kệ gương KF-642V

1,254,000đ1,320,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Thanh treo khăn KF-415VW

Thanh treo khăn KF-415VW

1,235,000đ1,300,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Kệ gương KF-742V

Kệ gương KF-742V

1,197,000đ1,260,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Bộ phụ kiện CB SERIES H-AC480V6

Bộ phụ kiện CB SERIES H-AC480V6

912,000đ960,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Kệ đựng ly KF-743V

Kệ đựng ly KF-743V

950,000đ1,000,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Kệ xà phòng KF-844V

Kệ xà phòng KF-844V

931,000đ980,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Bộ phụ kiện thiết bị phòng tắm inax H-AC400V6

Bộ phụ kiện thiết bị phòng tắm inax H-AC400V6

570,000đ600,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Kệ đựng ly Inax KF-413V

Kệ đựng ly Inax KF-413V

589,000đ620,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Kệ gương Inax KF-412V

Kệ gương Inax KF-412V

560,500đ650,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Móc áo Inax KF-541V

Móc áo Inax KF-541V

247,000đ260,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Kệ đựng ly Inax KF-543V

Kệ đựng ly Inax KF-543V

712,500đ750,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Kệ xà phòng Inax KF-544V

Kệ xà phòng Inax KF-544V

902,500đ950,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Kệ đựng ly Inax KF-843V

Kệ đựng ly Inax KF-843V

864,500đ910,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Kệ xà phòng Inax KF-744V

Kệ xà phòng Inax KF-744V

931,000đ980,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Móc áo Inax KF-741V

Móc áo Inax KF-741V

408,500đ410,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Kệ xà phòng Inax KF-644V

Kệ xà phòng Inax KF-644V

855,000đ900,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Kệ đựng ly Inax KF-643V

Kệ đựng ly Inax KF-643V

760,000đ800,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Móc áo Inax KF-641V

Móc áo Inax KF-641V

323,000đ340,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Móc áo Inax H-441V

Móc áo Inax H-441V

28,500đ30,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Kệ gương Inax H-442V

Kệ gương Inax H-442V

190,000đ200,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Kệ để cốc Inax H-443V

Kệ để cốc Inax H-443V

57,000đ60,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Kệ để xà phòng Inax H-444V

Kệ để xà phòng Inax H-444V

57,000đ60,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Thanh treo khăn mặt Inax H-445V

Thanh treo khăn mặt Inax H-445V

180,500đ190,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Thanh treo khăn Inax H-485V

Thanh treo khăn Inax H-485V

237,500đ250,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Kệ xà phòng Inax H-484V

Kệ xà phòng Inax H-484V

85,500đ90,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Kệ đựng ly Inax H-483V

Kệ đựng ly Inax H-483V

85,500đ90,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Móc áo Inax H-481V

Móc áo Inax H-481V

57,000đ60,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Móc áo KF-411V

Móc áo KF-411V

304,000đ320,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Kệ xà phòng KF-414V

Kệ xà phòng KF-414V

646,000đ680,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Móc treo khăn KF-417V

Móc treo khăn KF-417V

427,500đ450,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Phụ Kiện CB Series H-482V

Phụ Kiện CB Series H-482V

247,000đ260,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Bộ phụ kiện MR SERIES INAX KF-542V

Bộ phụ kiện MR SERIES INAX KF-542V

617,500đ650,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Móc áo Inax KF-841V

Móc áo Inax KF-841V

332,500đ350,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Hộp giấy KF-44V

Hộp giấy KF-44V

10,041,500đ10,570,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Hộp giấy KF-12J

Hộp giấy KF-12J

3,866,500đ4,070,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Hộp giấy CFV-11W

Hộp giấy CFV-11W

1,254,000đ1,320,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Hộp giấy KF-746V

Hộp giấy KF-746V

883,500đ930,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Hộp đựng giấy KF-846V

Hộp đựng giấy KF-846V

826,500đ870,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Hộp giấy KF-546V

Hộp giấy KF-546V

684,000đ720,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Hộp giấy KF-646V

Hộp giấy KF-646V

665,000đ700,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Hộp giấy KF-416V

Hộp giấy KF-416V

646,000đ680,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Hộp giấy H-486V

Hộp giấy H-486V

408,500đ430,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Hộp giấy CF-22H

Hộp giấy CF-22H

85,500đ90,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Máy sấy tay JT-1000V

Máy sấy tay JT-1000V

15,599,000đ16,420,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Máy xấy tay JT-SB216GSN

Máy xấy tay JT-SB216GSN

Liên hệLiên hệ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Máy sấy khô tay inax KS-370

Máy sấy khô tay inax KS-370

5,386,500đ5,670,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Hộp đựng xà phòng KF-24FL

Hộp đựng xà phòng KF-24FL

1,995,000đ2,100,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Hộp đựng xà phòng KFV-25(AY)

Hộp đựng xà phòng KFV-25(AY)

1,814,500đ1,910,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Hộp đựng xà phòng KFV-24(AY)

Hộp đựng xà phòng KFV-24(AY)

836,000đ880,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Thoát sàn PBFV-600

Thoát sàn PBFV-600

3,382,000đ3,560,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Thoát sàn PBFV-120

Thoát sàn PBFV-120

722,000đ760,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Thoát sàn PBFV-110

Thoát sàn PBFV-110

636,500đ670,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Bộ phụ kiện trap thải CF-11SV

Bộ phụ kiện trap thải CF-11SV

427,500đ450,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Vòi xịt inax CFV-105MM

Vòi xịt inax CFV-105MM

826,500đ870,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Vòi xịt inax CFV-105MP

Vòi xịt inax CFV-105MP

826,500đ870,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Vòi xịt CFV-102M

Vòi xịt CFV-102M

355,000đ420,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Vòi xịt inax CFV-102A

Vòi xịt inax CFV-102A

270,000đ320,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Bộ xả chậu và ống thải chữ P Inax A-325PS

Bộ xả chậu và ống thải chữ P Inax A-325PS

220,000đ260,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Ống thải chữa P A-325PL

Ống thải chữa P A-325PL

140,000đ160,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Van khóa chữ T A-703-7

Van khóa chữ T A-703-7

190,000đ200,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Ống thải INAX 0014068-WC

Ống thải INAX 0014068-WC

626,750đ790,000đ
Gọi điện để được hỗ trợ tốt hơn:
Lấy giá tốt nhất