Thời gian Mở cửa :
Giá, kệ, móc Inax
Giá, kệ, móc Inax
Sản phẩm giá, kệ, móc của Inax được thiết kế hiện đại nhưng lại đơn giản. Mang lại cho không gian của bạn luôn sang trọng và nổi bật
Các sản phẩm giá, kệ, móc,...Inax là những phụ kiện cần thiết để phòng tắm thêm tiện nghi và thuận tiện hơn cho người sử dụng. Các phụ kiện này rất đa dạng, có đồng bộ, có lẻ vì vậy khách hàng có thể mua lẻ hoặc đồng bộ đều được hỗ trợ giá tốt nhất tại siêu thị thiết bị vệ sinh SEABIG.
 
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Thanh treo khăn KF-645VA

Thanh treo khăn KF-645VA

3,504,600đ3,540,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Thanh treo khăn KF-845VA

Thanh treo khăn KF-845VA

3,201,500đ3,370,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Thanh treo khăn KF-745VA

Thanh treo khăn KF-745VA

3,144,500đ3,310,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Thanh treo khăn KF-645VB

Thanh treo khăn KF-645VB

3,135,000đ3,300,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Thanh treo khăn KF-845VB

Thanh treo khăn KF-845VB

2,840,500đ2,990,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Thanh treo khăn KF-745VB

Thanh treo khăn KF-745VB

2,840,500đ2,990,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Thanh treo khăn KF-545VA

Thanh treo khăn KF-545VA

2,147,000đ2,260,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Thanh treo khăn KF-545VB

Thanh treo khăn KF-545VB

1,919,000đ2,020,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Thanh treo khăn KF-745VW

Thanh treo khăn KF-745VW

1,871,500đ1,970,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Thanh treo khăn KF-645VW

Thanh treo khăn KF-645VW

1,757,500đ1,850,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Thanh treo khăn KF-845VW

Thanh treo khăn KF-845VW

1,662,500đ1,750,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Thanh treo khăn KF-415VA

Thanh treo khăn KF-415VA

1,414,500đ1,660,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Thanh treo khăn KF-415VB

Thanh treo khăn KF-415VB

1,276,500đ1,510,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Kệ gương KF-842V

Kệ gương KF-842V

1,396,500đ1,470,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Thanh treo khăn KF-545VW

Thanh treo khăn KF-545VW

1,349,000đ1,420,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Kệ gương KF-642V

Kệ gương KF-642V

1,320,500đ1,390,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Thanh treo khăn KF-415VW

Thanh treo khăn KF-415VW

1,161,500đ1,370,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Kệ gương KF-742V

Kệ gương KF-742V

1,254,000đ1,320,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Bộ phụ kiện CB SERIES H-AC480V6

Bộ phụ kiện CB SERIES H-AC480V6

959,500đ1,010,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Kệ đựng ly KF-743V

Kệ đựng ly KF-743V

997,500đ1,050,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Kệ xà phòng KF-844V

Kệ xà phòng KF-844V

1,019,700đ1,030,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Bộ phụ kiện thiết bị phòng tắm inax H-AC400V6

Bộ phụ kiện thiết bị phòng tắm inax H-AC400V6

598,500đ630,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Kệ đựng ly Inax KF-413V

Kệ đựng ly Inax KF-413V

617,500đ650,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Kệ gương Inax KF-412V

Kệ gương Inax KF-412V

589,000đ620,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Móc áo Inax KF-541V

Móc áo Inax KF-541V

256,500đ270,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Kệ đựng ly Inax KF-543V

Kệ đựng ly Inax KF-543V

750,500đ790,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Kệ xà phòng Inax KF-544V

Kệ xà phòng Inax KF-544V

702,900đ710,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Kệ đựng ly Inax KF-843V

Kệ đựng ly Inax KF-843V

912,000đ960,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Kệ xà phòng Inax KF-744V

Kệ xà phòng Inax KF-744V

978,500đ1,030,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Móc áo Inax KF-741V

Móc áo Inax KF-741V

427,500đ450,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Kệ xà phòng Inax KF-644V

Kệ xà phòng Inax KF-644V

950,000đ1,000,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Kệ đựng ly Inax KF-643V

Kệ đựng ly Inax KF-643V

798,000đ840,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Móc áo Inax KF-641V

Móc áo Inax KF-641V

342,000đ360,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Móc áo Inax H-441V

Móc áo Inax H-441V

47,500đ50,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Kệ gương Inax H-442V

Kệ gương Inax H-442V

199,500đ210,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Kệ để cốc Inax H-443V

Kệ để cốc Inax H-443V

66,500đ70,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Kệ để xà phòng Inax H-444V

Kệ để xà phòng Inax H-444V

61,750đ65,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Thanh treo khăn mặt Inax H-445V

Thanh treo khăn mặt Inax H-445V

190,000đ200,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Thanh treo khăn Inax H-485V

Thanh treo khăn Inax H-485V

247,000đ260,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Kệ xà phòng Inax H-484V

Kệ xà phòng Inax H-484V

90,250đ95,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Kệ đựng ly Inax H-483V

Kệ đựng ly Inax H-483V

90,250đ95,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Móc áo Inax H-481V

Móc áo Inax H-481V

76,000đ80,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Móc áo KF-411V

Móc áo KF-411V

323,000đ340,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Kệ xà phòng KF-414V

Kệ xà phòng KF-414V

674,500đ710,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Móc treo khăn KF-417V

Móc treo khăn KF-417V

446,500đ470,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Phụ Kiện CB Series H-482V

Phụ Kiện CB Series H-482V

256,500đ270,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Bộ phụ kiện MR SERIES INAX KF-542V

Bộ phụ kiện MR SERIES INAX KF-542V

646,000đ680,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Móc áo Inax KF-841V

Móc áo Inax KF-841V

351,500đ370,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất