Thời gian Mở cửa :
Chậu treo tường Inax
Chậu treo tường Inax
Sản phẩm Chậu treo tường Inax là dòng sản phẩm được nhiều gia đình lựa chọn. Sản phẩm thích hợp cho mọi không gian và thiết kế phòng tắm. chậu rửa treo tường giúp tiết kiệm không gian tối đa
Nếu phòng tắm nhà bạn cần có thêm diện tích và không gian để sử dụng thì chậu rửa treo tường Inax là một lựa chọn đúng đắn và hợp lý. Với thiết kế treo, chậu rửa treo tường Inax sẽ trả lại cho bạn thêm được khá nhiều không gian, giúp việc đi lại và các hoạt động khác trong phòng tắm được thoải mái cũng như dễ dàng hơn.
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Chậu rửa treo tường inax L-298V & L-298VC

Chậu rửa treo tường inax L-298V & L-298VC

2,584,000đ2,720,000đ
Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Chậu rửa treo tường inax L-298V & L-298VD

Chậu rửa treo tường inax L-298V & L-298VD

2,584,000đ2,720,000đ
Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Chậu treo tường Inax L-280V/SG9

Chậu treo tường Inax L-280V/SG9

364,550đ400,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Chậu rửa treo tường inax L-297V & L-297VC

Chậu rửa treo tường inax L-297V & L-297VC

1,954,800đ2,040,000đ
Công nghệ chống bám bẩn PROGUARDSiêu tiết kiệm nước
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Chậu rửa treo tường inax S-17V

Chậu rửa treo tường inax S-17V

1,722,600đ1,740,000đ
Công nghệ chống bám bẩn PROGUARDCông nghệ chống khuẩn HYPERKILAMICNắp và bệ ngồi đóng êmSiêu tiết kiệm nướcCông nghệ tiết kiệm nước ECO-X
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Chậu rửa treo tường inax L-288V & L-288VC

Chậu rửa treo tường inax L-288V & L-288VC

1,625,900đ1,690,000đ
Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Chậu rửa treo tường inax  L-288V & L-288VD

Chậu rửa treo tường inax L-288V & L-288VD

1,625,900đ1,690,000đ
Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Chậu rửa treo tường inax  L-285V & L-288VD

Chậu rửa treo tường inax L-285V & L-288VD

1,346,400đ1,360,000đ
Công nghệ chống bám bẩn PROGUARDNắp và bệ ngồi đóng êmSiêu tiết kiệm nướcCông nghệ tiết kiệm nước ECO-X
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Chậu rửa treo tường inax  L-284V & L-284VC

Chậu rửa treo tường inax L-284V & L-284VC

1,207,800đ1,220,000đ
Công nghệ chống bám bẩn PROGUARDNắp và bệ ngồi đóng êmSiêu tiết kiệm nướcCông nghệ tiết kiệm nước ECO-X
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Chậu rửa treo tường inax L-280V

Chậu rửa treo tường inax L-280V

333,500đ400,000đ
Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Chậu rửa treo tường inax L-282V

Chậu rửa treo tường inax L-282V

425,500đ490,000đ
Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Chậu rửa treo tường inax L-283V

Chậu rửa treo tường inax L-283V

445,500đ450,000đ
Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Chậu rửa treo tường Inax L-298V

Chậu rửa treo tường Inax L-298V

1,634,000đ1,720,000đ
Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Chậu rửa treo tường Inax L-297V

Chậu rửa treo tường Inax L-297V

1,140,000đ1,200,000đ
Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Chậu lavabo treo tường Inax L-288V (EC/FC)

Chậu lavabo treo tường Inax L-288V (EC/FC)

792,000đ961,000đ
Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Chậu lavabo treo tường L-285V

Chậu lavabo treo tường L-285V

646,000đ680,000đ
Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Chậu rửa treo tường L-284V

Chậu rửa treo tường L-284V

531,000đ590,000đ
Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Chậu và chân chậu inax L-284V & L-284VD

Chậu và chân chậu inax L-284V & L-284VD

1,102,000đ1,160,000đ
Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Chậu rửa Inax treo tường L-285V & L-288VC

Chậu rửa Inax treo tường L-285V & L-288VC

1,346,400đ1,360,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Chậu rửa lavabo Inax L-284V/SG9

Chậu rửa lavabo Inax L-284V/SG9

603,750đ700,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất