Thời gian Mở cửa : 7H30 - 18H
Combo thiết bị vệ sinh Inax khuyến mại
Combo thiết bị vệ sinh Inax khuyến mại
Tổng hợp các bộ thiết bị vệ sinh Inax chính hãng khuyến mại với giá ưu đãi nhất dành cho khách hàng
Các bộ thiết bị vệ sinh Inax đầy đủ từ bồn cầu, chậu rửa mặt, vòi chậu, sen tắm, đến các phụ kiện cần thiết dành cho các gia đình với nhiều lựa chọn, nhiều mức chi phí khác nhau.
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo1: Bộ thiết bị vệ sinh Inax giá rẻ cho phòng tắm thấp cấp

Combo1: Bộ thiết bị vệ sinh Inax giá rẻ cho phòng tắm thấp cấp

4,260,000đ5,320,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo2: Bộ thiết bị vệ sinh Inax cho phòng tắm trung cấp

Combo2: Bộ thiết bị vệ sinh Inax cho phòng tắm trung cấp

7,270,000đ9,260,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo4: Bộ thiết bị vệ sinh Inax giá rẻ cho phòng tắm trung cao cấp

Combo4: Bộ thiết bị vệ sinh Inax giá rẻ cho phòng tắm trung cao cấp

13,910,000đ21,230,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo5: Bộ thiết bị vệ Inax giá rẻ cho phòng tắm cao cấp

Combo5: Bộ thiết bị vệ Inax giá rẻ cho phòng tắm cao cấp

23,600,000đ29,870,000đ
Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo3: Bộ thiết bị vệ sinh Inax giá rẻ cho phòng tắm trung cấp

Combo3: Bộ thiết bị vệ sinh Inax giá rẻ cho phòng tắm trung cấp

10,310,000đ12,750,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-939VN/BW1 + Vòi Xịt CFV-102M

Combo bồn cầu Inax AC-939VN/BW1 + Vòi Xịt CFV-102M

7,695,000đ8,100,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-939VN/BW1 + CFV-102A

Combo bồn cầu Inax AC-939VN/BW1 + CFV-102A

6,910,000đ7,680,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-959VAN/BW1 + CFV-102M

Combo bồn cầu Inax AC-959VAN/BW1 + CFV-102M

6,270,000đ6,600,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-959VAN/BW1 + CFV-102A

Combo bồn cầu Inax AC-959VAN/BW1 + CFV-102A

6,175,000đ6,500,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-909VRN/BW1 + CFV-102M

Combo bồn cầu Inax AC-909VRN/BW1 + CFV-102M

9,661,500đ10,170,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-909VRN/BW1 + CFV-102A

Combo bồn cầu Inax AC-909VRN/BW1 + CFV-102A

9,566,500đ10,070,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-909VRN-1/BW1 + CFV-102M

Combo bồn cầu Inax AC-909VRN-1/BW1 + CFV-102M

9,566,500đ10,070,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-909VRN-1/BW1 + CFV-102A

Combo bồn cầu Inax AC-909VRN-1/BW1 + CFV-102A

9,471,500đ9,970,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-918VRN/BW1 + CFV-102M

Combo bồn cầu Inax AC-918VRN/BW1 + CFV-102M

8,892,000đ9,360,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-918VRN/BW1 + CFV-102A

Combo bồn cầu Inax AC-918VRN/BW1 + CFV-102A

8,797,000đ9,260,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-918VRN-1/BW1 + CFV-102M

Combo bồn cầu Inax AC-918VRN-1/BW1 + CFV-102M

8,749,500đ9,210,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-918VRN-1/BW1 + CFV-102A

Combo bồn cầu Inax AC-918VRN-1/BW1 + CFV-102A

8,654,500đ9,110,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-1008VRN/BW1 + CFV-102M

Combo bồn cầu Inax AC-1008VRN/BW1 + CFV-102M

11,552,000đ12,160,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-1008VRN/BW1 + CFV-102A

Combo bồn cầu Inax AC-1008VRN/BW1 + CFV-102A

11,457,000đ12,060,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-1017VRN/BW1 + CFV-102M

Combo bồn cầu Inax AC-1017VRN/BW1 + CFV-102M

11,343,000đ11,940,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-1017VRN/BW1 + CFV-102A

Combo bồn cầu Inax AC-1017VRN/BW1 + CFV-102A

11,248,000đ11,840,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax C-108VAN/BW1 + L-284V/BW1

Combo bồn cầu Inax C-108VAN/BW1 + L-284V/BW1

2,821,500đ2,970,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax C-108VAN/BW1 + L-282V/BW1

Combo bồn cầu Inax C-108VAN/BW1 + L-282V/BW1

2,783,500đ2,930,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax C-108VAN/BW1 + L-280V/BW1

Combo bồn cầu Inax C-108VAN/BW1 + L-280V/BW1

2,660,000đ2,800,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax C-108VA/BW1 + L-280V/BW1

Combo bồn cầu Inax C-108VA/BW1 + L-280V/BW1

2,422,500đ2,550,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax C-108VA/BW1 + L-282V/BW1

Combo bồn cầu Inax C-108VA/BW1 + L-282V/BW1

2,546,000đ2,680,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax C-108VA/BW1 + L-284V/BW1

Combo bồn cầu Inax C-108VA/BW1 + L-284V/BW1

2,584,000đ2,720,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-808VN/BW1 + L-288VEC/FC

Combo bồn cầu Inax AC-808VN/BW1 + L-288VEC/FC

5,016,000đ5,280,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-808VN/BW1 + L-2395VEC/FC

Combo bồn cầu Inax AC-808VN/BW1 + L-2395VEC/FC

4,968,500đ5,230,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-838VN/BW1 + L-2395VEC/FC

Combo bồn cầu Inax AC-838VN/BW1 + L-2395VEC/FC

4,721,500đ4,970,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-838VN/BW1 + L-288VEC/FC

Combo bồn cầu Inax AC-838VN/BW1 + L-288VEC/FC

4,769,000đ5,020,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-700VAN/BW1 + L-288VEC/FC

Combo bồn cầu Inax AC-700VAN/BW1 + L-288VEC/FC

4,645,500đ4,890,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất
Gọi điệnHỗ trợTốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-700VAN/BW1 + L-2395VEC/FC

Combo bồn cầu Inax AC-700VAN/BW1 + L-2395VEC/FC

4,598,000đ4,840,000đ
Gọi điện hỗ trợ tốt hơn :
Lấy giá tốt nhất