Thời gian Mở cửa : 7H30 - 18H
Trang chủ / Tin tức Thiết bị vệ sinh Inax giảm giá SỐC chương trình khuyến mại mùa xuân 2018

Thiết bị vệ sinh Inax giảm giá SỐC chương trình khuyến mại mùa xuân 2018

Thiết bị vệ sinh Inax giảm giá SỐC chương trình khuyến mại mùa xuân 2018
Như thường niên, hiện tại là thời điểm mà mùa khuyến mại thiết bị vệ sinh lớn đầu tiên trong năm diễn ra. Không để khách hàng chờ đợi lâu, siêu thị thiết bị vệ sinh Inax chính hãng SEABIG đã triển khai chương trình khuyến mại mùa xuân 

 
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI MÙA XUÂN 2018
MÃ SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI
GIÁ KHUYẾN MẠI
(Áp dụng trong CTKM mùa xuân 2018)
MÃ SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI
GIÁ KHUYẾN MẠI
(Áp dụng trong CTKM mùa xuân 2018)
KHUYẾN MẠI KHI MUA GÓI  1 BỒN CẦU  + 1 XỊT
AC-939VN + CFV-102M
5,420,000
AC-1008VRN + CFV-102M
8,030,000
AC-939VN + CFV-102A
5,355,000
AC-1008VRN + CFV-102A
7,965,000
AC-959VAN + CFV-102M
4,670,000
AC-1017VRN + CFV-102M
7,900,000
AC-959VAN + CFV-102A
4,605,000
AC-1017VRN + CFV-102A
7,835,000
AC-909VRN + CFV-102M
7,270,000
AC-900R+CW-H17VN
8,460,000
AC-909VRN + CFV-102A
7,205,000
AC-918VRN-1 + CFV-102A
6,375,000
AC-909VRN-1 + CFV-102M
7,220,000
AC-918VRN-1 + CFV-102M
6,440,000
AC-909VRN-1 + CFV-102A
7,155,000
   
AC-918VRN + CFV-102M
6,530,000
   
AC-918VRN + CFV-102A
6,465,000
   
KHUYẾN MẠI KHI MUA GÓI BỒN CẦU + CHẬU RỬA MẶT
AC-808VN/BW1 + L-288V
3,640,000
C-108VA + L282V
2,055,000
AC-838VN/BW1 + L-288V
3,500,000
C-108VAN + L282V
2,207,000
AC-700VAN + L-288V
3,520,000
C-108VA + L284V
2,135,000
C-108VA + L280V
1,990,000
C-108VAN + L284V
2,287,000
C-108VAN + L280V
2,142,000
   
KHUYẾN MẠI KHI MUA BỒN CẦU + NẮP RỬA
C-108A + CW-S15VN
2,380,000
   
KHUYẾN MẠI KHI MUA CHẬU RỬA MẶT
L-2216V
840,000
L-294V
1,610,000
L-300V
2,230,000
L-293V
1,880,000
L-333V
1,410,000
GL-2094V
1,250,000
L-465V
1,490,000
AL-2094V
1,300,000
L-445V
1,270,000
L-2397V/
2,130,000
AL-536V
1,900,000
L-2298V
1,130,000
L-296V
1,850,000
   
KHUYẾN MẠI KHI MUA SEN VÒI
BFV-1305B
3,160,000
LFV-7100SH
3,830,000
BFV-1205S
3,790,000
BFV-8000S
3,400,000
BFV-6015T
7,460,000
BFV-8000S-1C
3,400,000
BFV-403S
2,470,000
BFV-8000S-5C
3,790,000
LFV-402S
1,770,000
LFV-8000S
2,680,000
BFV-313S
2,250,000
LFV-8000SH2
3,000,000
LFV-312S
1,650,000
BFV-6003S
4,600,000
BFV-213S-1C
2,470,000
LFV-6002S
3,440,000
BFV-213S-3C
2,610,000
BFV-5003S
3,800,000
LFV-211S
2,120,000
BFV-5003S-5C
4,060,000
LFV-212S
2,050,000
LFV-5002S
2,800,000
BFV-41S
6,410,000
LFV-5000SH
2,960,000
BFV-41S-5C
6,680,000
BFV-4000S
3,850,000
BFV-50S
7,410,000
BFV-4000S-5C
4,240,000
BFV-50S-5C
7,600,000
LFV-4000S
3,140,000
BFV-60S
9,430,000
LFV-4001S
3,320,000
BFV-70S
7,240,000
BFV-4103S
3,710,000
BFV-71S
9,510,000
BFV-4103S-5C
3,990,000
BFV-5103T-3C
9,880,000
LFV-4102S
2,800,000
BFV-5103T-5C
1,007,0000
BFV-3003S-1C
2,230,000
LFV-3001S
1,950,000
BFV-3003S-3C
2,320,000
LFV-3002S
1,820,000
SFV-802S
1,570,000
Nguồn : INAXGROUP.vn
Nhận xét đánh giá
Cho điểm chất lượng sản phẩm Mời bạn đánh giá về bài viết Thiết bị vệ sinh Inax giảm giá SỐC chương trình khuyến mại mùa xuân 2018
1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm