Thời gian Mở cửa : 7H30 - 18H
Phụ kiện Inax
Phụ kiện Inax
Phụ kiện Inax bao gồm các sản phẩm như phụ kiện sáu món, phụ kiện gương, giá treo, thanh vắt khăn ...các phụ kiện bổ trợ cho những thiết bị vệ sinh Inax thêm tiện nghi và tiện lợi.
Phụ kiện Inax là những phụ kiện dành cho phòng tắm, là những phụ kiện như gương, giá treo, thanh vắt khăn,...Các phụ kiện Inax này đều đảm bảo chính hãng Inax 100% với những thiết kế sáng tạo và độc đáo. Các sản phẩm hiện đang được cung cấp bởi siêu thị thiết bị vệ sinh Inax số 391 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân,, Hà Nội.
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Gương inax KF-6090VA

Gương inax KF-6090VA

1,161,500đ1,215,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Gương inax KF-6075VAR

Gương inax KF-6075VAR

1,046,500đ1,090,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Gương inax KF-5070VAC

Gương inax KF-5070VAC

695,750đ725,000đ
Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Gương inax KF-5075VA

Gương inax KF-5075VA

695,750đ725,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Gương inax KF-4560VA

Gương inax KF-4560VA

580,750đ585,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-645VA

Thanh treo khăn KF-645VA

2,817,500đ2,915,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-845VA

Thanh treo khăn KF-845VA

2,662,250đ2,780,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-745VA

Thanh treo khăn KF-745VA

2,599,000đ2,725,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-645VB

Thanh treo khăn KF-645VB

2,593,250đ2,715,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-845VB

Thanh treo khăn KF-845VB

2,495,500đ2,610,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-745VB

Thanh treo khăn KF-745VB

2,438,000đ2,555,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-545VA

Thanh treo khăn KF-545VA

1,771,000đ1,860,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-545VB

Thanh treo khăn KF-545VB

1,546,750đ1,665,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-745VW

Thanh treo khăn KF-745VW

1,552,500đ1,625,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-645VW

Thanh treo khăn KF-645VW

1,460,500đ1,525,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-845VW

Thanh treo khăn KF-845VW

1,385,750đ1,445,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-415VA

Thanh treo khăn KF-415VA

1,368,500đ1,365,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-415VB

Thanh treo khăn KF-415VB

1,242,000đ1,245,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ gương KF-842V

Kệ gương KF-842V

1,150,000đ1,205,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-545VW

Thanh treo khăn KF-545VW

1,109,750đ1,170,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ gương KF-642V

Kệ gương KF-642V

1,098,250đ1,145,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-415VW

Thanh treo khăn KF-415VW

1,132,750đ1,130,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ gương KF-742V

Kệ gương KF-742V

1,046,500đ1,090,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Bộ phụ kiện CB SERIES H-AC480V6

Bộ phụ kiện CB SERIES H-AC480V6

805,000đ870,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ đựng ly KF-743V

Kệ đựng ly KF-743V

822,250đ860,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ xà phòng KF-844V

Kệ xà phòng KF-844V

828,000đ845,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Bộ phụ kiện thiết bị phòng tắm inax H-AC400V6

Bộ phụ kiện thiết bị phòng tắm inax H-AC400V6

471,500đ515,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ đựng ly Inax KF-413V

Kệ đựng ly Inax KF-413V

540,500đ535,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ gương Inax KF-412V

Kệ gương Inax KF-412V

506,000đ510,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Móc áo Inax KF-541V

Móc áo Inax KF-541V

218,500đ230,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ đựng ly Inax KF-543V

Kệ đựng ly Inax KF-543V

586,500đ645,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ xà phòng Inax KF-544V

Kệ xà phòng Inax KF-544V

563,500đ590,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ đựng ly Inax KF-843V

Kệ đựng ly Inax KF-843V

759,000đ790,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ xà phòng Inax KF-744V

Kệ xà phòng Inax KF-744V

805,000đ845,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Móc áo Inax KF-741V

Móc áo Inax KF-741V

356,500đ375,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ xà phòng Inax KF-644V

Kệ xà phòng Inax KF-644V

782,000đ820,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ đựng ly Inax KF-643V

Kệ đựng ly Inax KF-643V

695,750đ720,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Móc áo Inax KF-641V

Móc áo Inax KF-641V

264,500đ290,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Móc áo Inax H-441V

Móc áo Inax H-441V

25,300đ26,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ gương Inax H-442V

Kệ gương Inax H-442V

166,750đ175,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ để cốc Inax H-443V

Kệ để cốc Inax H-443V

54,050đ57,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ để xà phòng Inax H-444V

Kệ để xà phòng Inax H-444V

54,050đ57,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn mặt Inax H-445V

Thanh treo khăn mặt Inax H-445V

160,000đ165,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn Inax H-485V

Thanh treo khăn Inax H-485V

200,000đ220,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ xà phòng Inax H-484V

Kệ xà phòng Inax H-484V

77,050đ80,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ đựng ly Inax H-483V

Kệ đựng ly Inax H-483V

77,050đ80,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Móc áo Inax H-481V

Móc áo Inax H-481V

55,000đ57,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Móc áo KF-411V

Móc áo KF-411V

264,500đ275,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ xà phòng KF-414V

Kệ xà phòng KF-414V

598,000đ595,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Móc treo khăn KF-417V

Móc treo khăn KF-417V

362,250đ390,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Phụ Kiện CB Series H-482V

Phụ Kiện CB Series H-482V

207,000đ230,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Bộ phụ kiện MR SERIES INAX KF-542V

Bộ phụ kiện MR SERIES INAX KF-542V

517,500đ560,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Hộp giấy KF-44V

Hộp giấy KF-44V

8,809,500đ8,995,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Hộp giấy KF-12J

Hộp giấy KF-12J

2,898,000đ3,530,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Hộp giấy CFV-11W

Hộp giấy CFV-11W

1,090,000đ1,109,750đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Hộp giấy KF-746V

Hộp giấy KF-746V

776,250đ810,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Hộp đựng giấy KF-846V

Hộp đựng giấy KF-846V

764,750đ800,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Hộp giấy KF-546V

Hộp giấy KF-546V

615,250đ630,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Hộp giấy KF-646V

Hộp giấy KF-646V

586,500đ610,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Hộp giấy KF-416V

Hộp giấy KF-416V

592,250đ595,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Hộp giấy H-486V

Hộp giấy H-486V

345,000đ370,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Hộp giấy CF-22H

Hộp giấy CF-22H

69,000đ80,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Máy sấy tay JT-1000V

Máy sấy tay JT-1000V

11,581,500đ14,895,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Máy xấy tay JT-SB216GSN

Máy xấy tay JT-SB216GSN

Liên hệLiên hệ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Máy xấy tay KS - 307

Máy xấy tay KS - 307

Liên hệ5,135,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Máy sấy khô tay inax KS-370

Máy sấy khô tay inax KS-370

4,956,000đ5,290,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Hộp đựng xà phòng KF-24FL

Hộp đựng xà phòng KF-24FL

1,643,250đ1,960,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Hộp đựng xà phòng KFV-25(AY)

Hộp đựng xà phòng KFV-25(AY)

1,396,500đ1,655,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Hộp đựng xà phòng KFV-24(AY)

Hộp đựng xà phòng KFV-24(AY)

707,250đ768,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thoát sàn PBFV-600

Thoát sàn PBFV-600

2,661,750đ3,085,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thoát sàn PBFV-120

Thoát sàn PBFV-120

638,400đ655,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thoát sàn PBFV-110

Thoát sàn PBFV-110

571,200đ580,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất