Thời gian Mở cửa : 7H30 - 18H
Giá, kệ, móc Inax
Giá, kệ, móc Inax
Sản phẩm giá, kệ, móc của Inax được thiết kế hiện đại nhưng lại đơn giản. Mang lại cho không gian của bạn luôn sang trọng và nổi bật
Các sản phẩm giá, kệ, móc,...Inax là những phụ kiện cần thiết để phòng tắm thêm tiện nghi và thuận tiện hơn cho người sử dụng. Các phụ kiện này rất đa dạng, có đồng bộ, có lẻ vì vậy khách hàng có thể mua lẻ hoặc đồng bộ đều được hỗ trợ giá tốt nhất tại siêu thị thiết bị vệ sinh SEABIG.
 
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-645VA

Thanh treo khăn KF-645VA

2,817,500đ2,915,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-845VA

Thanh treo khăn KF-845VA

2,662,250đ2,780,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-745VA

Thanh treo khăn KF-745VA

2,599,000đ2,725,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-645VB

Thanh treo khăn KF-645VB

2,593,250đ2,715,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-845VB

Thanh treo khăn KF-845VB

2,495,500đ2,610,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-745VB

Thanh treo khăn KF-745VB

2,438,000đ2,555,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-545VA

Thanh treo khăn KF-545VA

1,771,000đ1,860,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-545VB

Thanh treo khăn KF-545VB

1,546,750đ1,665,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-745VW

Thanh treo khăn KF-745VW

1,552,500đ1,625,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-645VW

Thanh treo khăn KF-645VW

1,460,500đ1,525,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-845VW

Thanh treo khăn KF-845VW

1,385,750đ1,445,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-415VA

Thanh treo khăn KF-415VA

1,368,500đ1,365,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-415VB

Thanh treo khăn KF-415VB

1,242,000đ1,245,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ gương KF-842V

Kệ gương KF-842V

1,150,000đ1,205,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-545VW

Thanh treo khăn KF-545VW

1,109,750đ1,170,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ gương KF-642V

Kệ gương KF-642V

1,098,250đ1,145,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn KF-415VW

Thanh treo khăn KF-415VW

1,132,750đ1,130,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ gương KF-742V

Kệ gương KF-742V

1,046,500đ1,090,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Bộ phụ kiện CB SERIES H-AC480V6

Bộ phụ kiện CB SERIES H-AC480V6

805,000đ870,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ đựng ly KF-743V

Kệ đựng ly KF-743V

822,250đ860,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ xà phòng KF-844V

Kệ xà phòng KF-844V

828,000đ845,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Bộ phụ kiện thiết bị phòng tắm inax H-AC400V6

Bộ phụ kiện thiết bị phòng tắm inax H-AC400V6

471,500đ515,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ đựng ly Inax KF-413V

Kệ đựng ly Inax KF-413V

540,500đ535,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ gương Inax KF-412V

Kệ gương Inax KF-412V

506,000đ510,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Móc áo Inax KF-541V

Móc áo Inax KF-541V

218,500đ230,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ đựng ly Inax KF-543V

Kệ đựng ly Inax KF-543V

586,500đ645,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ xà phòng Inax KF-544V

Kệ xà phòng Inax KF-544V

563,500đ590,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ đựng ly Inax KF-843V

Kệ đựng ly Inax KF-843V

759,000đ790,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ xà phòng Inax KF-744V

Kệ xà phòng Inax KF-744V

805,000đ845,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Móc áo Inax KF-741V

Móc áo Inax KF-741V

356,500đ375,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ xà phòng Inax KF-644V

Kệ xà phòng Inax KF-644V

782,000đ820,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ đựng ly Inax KF-643V

Kệ đựng ly Inax KF-643V

695,750đ720,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Móc áo Inax KF-641V

Móc áo Inax KF-641V

264,500đ290,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Móc áo Inax H-441V

Móc áo Inax H-441V

25,300đ26,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ gương Inax H-442V

Kệ gương Inax H-442V

166,750đ175,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ để cốc Inax H-443V

Kệ để cốc Inax H-443V

54,050đ57,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ để xà phòng Inax H-444V

Kệ để xà phòng Inax H-444V

54,050đ57,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn mặt Inax H-445V

Thanh treo khăn mặt Inax H-445V

160,000đ165,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Thanh treo khăn Inax H-485V

Thanh treo khăn Inax H-485V

200,000đ220,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ xà phòng Inax H-484V

Kệ xà phòng Inax H-484V

77,050đ80,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ đựng ly Inax H-483V

Kệ đựng ly Inax H-483V

77,050đ80,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Móc áo Inax H-481V

Móc áo Inax H-481V

55,000đ57,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Móc áo KF-411V

Móc áo KF-411V

264,500đ275,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Kệ xà phòng KF-414V

Kệ xà phòng KF-414V

598,000đ595,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Móc treo khăn KF-417V

Móc treo khăn KF-417V

362,250đ390,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Phụ Kiện CB Series H-482V

Phụ Kiện CB Series H-482V

207,000đ230,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệngiá rẻ nhất
Bộ phụ kiện MR SERIES INAX KF-542V

Bộ phụ kiện MR SERIES INAX KF-542V

517,500đ560,000đ
Đang khuyến mại giá rẻ nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất